Vi deziras malakcepti ? i tiu eniro: bonvolu indiki vian komentoj (malbona traduko difino duobligi eniro)

Vi povas kompletigi la traduko de konversacio proponita de la vortaro franca-Arabic by consulting aliaj specialecaj vortaroj en la traduko de la vortoj

About